00.
00.

Med brutalt ärlig igenkänning vill Stockholm Vatten och Avfall öka medvetenheten om matavfallsfrågan. Det är alldeles för få stockholmare som sorterar sitt matavfall, knappt 26 %. Det duger inte. Att hylla alla de som kämpar kan vara ett sätt att få fler att tänka att de också kanske borde börja.

Förutom filmer i sociala medier gick kampanjen på stortavlor där familjer, stadsdelar och BRF:er tackades för sin matavfallssortering. Även samarbeten med influencers på YouTube och Instagram ingick.