00.
00.

År 2020 är som bekant inget vanligt år. Det har varit ett år då vi blivit ombedda att hålla ut för att begränsa smittspridning. Och det har vi gjort. Pandemin har inte bara påverkat det fysiska måendet, utan även det psykiska. Under hösten valde 1177 Vårdguiden Region Stockholm därför att fokusera på den psykiska hälsan. När det kommer till psykisk hälsa vill vi uppmana till det motsatta. Håll inte ut.

Vi vet att långt ifrån alla som behöver hjälp med sin psykiska hälsa söker vård i tid. För några kan coronapandemins dystra nyheter ta över tankarna helt och göra att man känner sig ensam med sina mörkaste tankar. Ibland ter sig olika digitala flyktvägar som en lösning för stunden.