00.
00.

Kunskapsbristen om vad som händer vid mönstring är stor bland de mönstrande. Därför tog vi fram Mönstringshandboken som på ett unikt och lustfyllt sätt informerar om mönstring. Med hjälp av augmented reality i Snapchat blir bläddrandet en ny upplevelse där läsaren får ta del av ytterligare en dimension i appen.

Bokens Snapchatkoder öppnades ca 100 000 gånger och nådde totalt över 30 000 unika Snapchattare.

När användaren scannar Snap-koderna i boken kommer moment av mönstringen till liv i AR. Du kan till exempel se de rätta svaren på frågorna i det mytomspunna Inskrivningsprovet. Den sömlösa övergången från den tryckta boken till den digitala, sociala upplevelsen är ett viktigt och nyskapande sätt för ungdomarna att självständigt utforska och förbereda sig inför mönstringen.

Bokens innehåll gestaltas på ett lustfyllt sätt som gör den tunga informationen enklare att ta till sig.