00.
00.

Med Mönstringslinsen blev Rekryteringsmyndigheten den första myndigheten i Europa med samhällsinformation via en AR-lins på Snapchat. De utmanade bilden av myndighetskommunikation och för första gången i historien provade hundratusentals unga att mönstra i AR.

Endast hälften av Sveriges 18-åringar känner till de skyldigheter som den återinförda totalförsvarsplikten innebär. Kunskapsbristen om mönstring och värnplikt är stor. Våra unga känner sig allt mer stressade och för många blir mönstringen ytterligare ett stressmoment. 

Därför gjorde vi det möjligt att prova på att mönstra – via augmented reality. Vi utvecklade en audience lens “Mönstringslinsen” som under en vecka fanns tillgänglig i Snapchat-snurran för vår målgrupp. På så vis behövde ungdomarna själva inte hitta linsen – den fanns redan tillgänglig så fort de öppnade appen.

Linsen öppnades 884 000 gånger under kampanjen och ihop spenderade användarna 289 dagar i linsen. Den fick stort PR-genomslag i hela landet. Men viktigast av allt, linsen bidrog till att fler unga nu känner till sina skyldigheter enligt lag.

Användarna spenderade totalt 289 dagar i linsen.