00.
00.

Utmaning/

Kollektivtrafiken i Stockholm har 900 000 dagliga resenärer, som åker tunnelbana, buss, spårvagn, pendeltåg eller båt. Den är en del av människors vardag på väg till jobb, skola och aktiviteter. Det visuella uttrycket är en del av stadsbilden – genom stationsbyggnader, fordon, hållplatser och skyltar. Vårt uppdrag var att ta fram ett system för wayfinding som knyter samman upplevelsen av SL, över hela länet, för alla trafikslag och för resenärer med olika kunskap om hur man reser kollektivt – från tillfälliga besökare till pendlare, från barn till personer med olika funktionsvariationer.

Lösning/

Genom intervjuer, skuggningar och fokusgrupper tog vi reda på vad resenären efterfrågar. Ett system för wayfinding där tre tydliga navigeringsprinciper följer med genom hela resan: linjenummer, slutdestination och linjefärg. Vi har testat vår design i riktiga stationsmiljöer, dragit lärdomar och förbättrat. Stor omsorg har lagts vid alla detaljer. Ett helt nytt sätt att arbeta med färg för alla linjer. Typsnitt, piktogram och kartor är unikt framtagna för SL. Vi införde engelska som sekundärspråk i skyltprogrammet. Det är ett skyltprogram som ska hålla över tid, som ska vara trovärdig och ha ett högt mått av flexibilitet inom strikta ramar.

Resultat/

Familjen vann 2018 Best of the Best i Red Dot Design Award. Familjen vann 2016 års Guldägg i kategorin Identitetsdesign.

Stockholm’s new public transport route guidance system embodies an example of highest design standards reaching perfect implementation

Statement by the Red Dot jury